CDPC Colentina

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala. ................

.

.

.

.

-

Despre proiect

Echipa de management a proiectului:

Prof. Dr. George-Sorin Ţiplica - Director proiect
Conf. Dr. Ioan Buraga - Director medical
Dr. Magda Constantin - Director organizatoric PR
Ec. Maria Dinescu - Director financiar
Ing. Florin Nicolescu - Director tehnic

          Proiectul CDPC are ca scop dezvoltarea infrastructurii necesare cresterii eficientei activitatilor de cercetare-dezvoltare prin crearea „Pavilionului de Cercetare Dezvoltare” in cadrul Spitalului Colentina din Bucuresti.

          Cladirea a fost construita in perioada 1936 - 1938 pentru a gazdui Clinica de Medicina Interna condusa de renumitul Prof. N. Gh. Lupu. Pavilionul era constituit din unitati Clinice cu paturi si laboratoare (1-3 din suprafata). Destinatia initiala nu a fost schimbata, pe toata perioada scursa in acest pavilion desfasurandu-si activitatea Clnicile de Medicina interna ale Spitalului Colentina. Insa, odata cu externalizarea serviciilor de laborator medical si cu restrangerea activitatii cu paturi pavilionul a fost treptat dezafectat si mentinut in conservare.
Cladire D+P+3+M existenta, amplasata in incinta Spitalului Clinic Colentina, fost pavilion medical, in stare de conservare.
Structura din cadre de beton armat cu plansee din beton armat, pereti din zidarie de caramida, acoperis din sarpanta de lemn si invelitoare din tabla zincata.

Obiectiv general:
          Integrarea activitatii de cercetare-dezvoltare-inovare din aria tematica sanatate in activitatea economica de tip inovativ, bazata pe cunoastere, emergenta in Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov precum si in aria de cercetare europeana (ERA).

Obiectivele specifice pentru crearea acestui pavilion sunt:
1. realizarea unei infrastructuri de cercetare moderne pentru cercetarea in domeniul medico chirurgical (specialitatile: alergologie, medicina interna, neurologie, dermatologie, chirurgie, ortopedie si anatomie patologica) in cadrul Spitalului Colentina din Bucuresti;
2. modernizarea spatiului necesar si dotarea acestuia cu echipamente de cercetare– dezvoltare de ultima generatie in vederea realizarii de proiecte stiintifice si tehnologice majore aferente ariei tematice Sanatate, in parteneriat cu colective de cercetare din institute nationale, universitati si sectorul privat.

Prin realizarea acestor obiective Spitalul Colentina din Bucuresti va putea:
1. dezvolta infrastructura de cercetare fundamentala si aplicativa in domeniul medico-chirurgical (specialitatile: alergologie, medicina interna, neurologie, dermatologie, chirurgie, ortopedie si anatomie patologica) precum si a bazei materiale aferente, care sa permita cercetari aprofundate si sa reduca decalajele existente intre tara noastra si UE;
2. asigurarea unor activitati de cercetare medicala in domenii “de varf” care sa permita accesarea de programe nationale si internationale in domeniul medical precum si aplicarea practica a rezultatelor cercetarii medicale;
3. aborda subdomenii noi ale patologiei imuno-inflamatorii a cailor respiratorii, tegumentului si sistemului nervos central:

 • cercetare in domeniul etio-patologic al alergenelor de mediu (polenuri, mucegaiuri, acarieni);
 • cercetare in domeniul patologiei inflamatorii hepatice (identificarea agentilor etiologici, stabilirea factorilor pro si antifibrogenetici, factori prognostici si linii terapeutice);
 • cercetare in domeniul imbatranirii cutanate prin studiul proprietatilor fizice ale tegumentului;
 • cercetare in domeniul epitelizarii cutanate prin identificarea factorilor anatomici structurali care contribuiede regenerarea keratinocitara;
 • cercetare in domeniul farmacocineticii topicelor dermatologice prin studiul ultrastructural privind cresterea eficaciatii metodelor terapeutice moderne de tratament ale afectiunilor cutanate cu componenta vasculara;
 • cercetare in domeniul etiopatogenic al bolilor neuromusculare prin identificarea activitatii chimice la nivelul tesuturilor afectate;
 • cercetare asupra metabolismului cerebral si al mecanismelor patologice implicate in patologia cerebrala vasculara si degenerativa;

4. diversifica actul educational prin furnizarea de programe de formare profesionala a peste 1800 de studenti /masteranzi/doctoranzi annual;
5. crearea unui centru de excelenta in domeniile alergologie, neurologie, dermatologie, ortopedie si anatomie patologica de mare actualitate pe plan european si mondial, domeniu slab exprimat in Romania;
6. extensia ariilor tematice in cercetare si educatie si a cooperarii interdisciplinare intre institutul nostru si alte centre din tara si UE;
7. valorificarea optima a potentialului stiintific al cercetatorilor din specialitatile medico-chirurgicale: medicina interna, neurologie, dermatologie, ortopedie si anatomie patologica prin participarea la programele de C-D europene si cresterea numarului de articole indexate ISI /Medline, reducandu-se decalajele dintre cercetarea fundamentala din Romania si UE;

8. dezvoltarea performanta a resurselor umane si materiale ale specialitatilor medico-chirurgicale: alergologie, medicina interna, neurologie, dermatologie, ortopedie si anatomie patologica, care sa asigure competenta stiintifica necesara recunoasterii si acreditarii pe plan national si international;
9. atragerea tinerilor cercetatori si instruirea acestora in domenii de inalta performanta stiintifica; atragerea specialistilor de inalta expertiza;
10. constituirea unei echipe de formatori de specialisti in domeniile centrului;
11.
imbunatatind calitatea vietii pacientilor cu afectiuni degenerative neurologice, afectiuni alergologice respiratorii, afectiuni ale tesutului conjunctiv (boli de colagen), afectiuni vasculare cutanate prin alinierea algoritmului de diagnostic la cel al Uniunii Europene si aplicarea principiilor terapeutice si de monitorizare la aceleasi standarde;
          Implementarea proiectului contribuie la cresterea competitivitatii economice a unor agenti economici autohtoni, iar in plan mai general ar avea si alte consecinte benefice:

 • mentinerea in tara a personalului de inalta calificare si a tinerilor absolventi;
 • schimbarea perceptiei despre cercetarea romaneasca;
 • dezvoltarea durabila prin desfasurarea de activitati care nu epuizeaza resursele mediului ambient;
 • dezvoltarea de IMM-uri inovative si productive in domeniul santatii;
 • reducerea decalajelor de dezvoltare intre diverse zone ale tarii, dar mai ales intre tara noastra si alte membre UE.

          Prin intermediul prezentului proiect, de modernizare a infrastructurii de CD a Spitalului Clinic Colentina se vor putea derula peste 30 de proiecte de cercetare in fiecare an. Centrele unicat la nivel national: alergologie, dermatologie-venerologie, neurologie si ortopedie vor atrage pe langa institutii partener/colaborator, medici cercetatori si asistenti de cercetare pentru ocuparea posturilor nou-infiintate, numeroase alte persoane ce activeaza in domeniile specifice ale cercetarii medico-chirurgicale.
          Avandu-se permanent in vedere principiile pragmatice ale medicinii bazate pe dovezi, Centrul de Cercetare Colentina va dezvolta in permanenta proiecte originale, cu care va putea participa la competitii de proiecte de nivel international. Datorita aparaturii moderne aflata in dotare vor putea fi realizate studii functionale si ultrastructurale prin tehnologiile ecologice noninvazive sau minim invazive, cu consumuri mici de materii prime si energie, destinate unei dezvoltari durabile. Prin intermediul rezultatelor preconizate se va contribui la:

 • crestera nivelului stiintific medical la nivel national si international-european;
 • crearea unei baze cu date medicale in vederea stabilirii directiilor comune de cercetare si aplicarea rezultatelor acesteia in practica medicala curenta;
 • elaborarea de ghiduri terapeutice avand ca rezultat imbunatatirea calitatii vietii pacientilor prin diminuarea numarului de zile de spitalizare, a zilelor de incapacitate temporara de munca, etc.
 • stabilirea tipurilor de tratamente medico-chirurgicale adaptate etiopatogeniei in patologia inflamatorie, infectioasa si tumorala;
 • pregatirea si specializarea personalului in cercetarea medicala de elita in domeniul patologiei inflamatorii si tumorale;
 • pregatirea de tineri specialisti cercetatori cu competitivitate stiintifica comparabila cu colegii din Uniunea Europeana;
 • introducerea unor metode complexe de diagnostic si tratament necesare pentru acuratetea demersului diagnostico-terapeutic;

Echipamente CDPC


(informatii în format PDF)
 

Tematici de Cercetare


(informatii în format PDF)