LEGISLAȚIE
  Legislatie in domeniul medical

- Legea drepturilor pacientului
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Hotărârea nr. 551 din 06-06-2007 pentru aprobarea Criteriilor și standardelor, precum și a Metodologiei de evaluare și atestare a capacității de a desfășura activități de cercetare-dezvoltare de către unități și instituții care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea și de acreditare a unităților componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național.

 


- Drepturile Pacientului
- Obligațiile Pacientului
- Regimul de acces in spital

 


LEGĂTURI  LEGISLATIVE

- Ministerul Justiției
- Lex Expert
- Consiliul Legislativ
- Monitorul Oficial
- Camera Deputaților
- Senatul României
- Guvernul României
- Legislația Uniunii Europene