PERSONALUL SPITALULUI
  Structura de personal din Spitalul Clinic Colentina

           

UNITATE MEDICALA "SPITALUL CLINIC COLENTINA"
Nr. crt. Total posturi aprobate Total posturi ocupate pe categorii de personal Total posturi vacante pe categorii de personal
1 Personal medical superior 286,5 Personal medical superior 224 Personal medical superior 62,5
2 Alt personal sanitar superior 29,5 Alt personal sanitar superior 28,5 Alt personal sanitar superior 1
3 Personal medical mediu 757,5 Personal medical mediu 597 Personal medical mediu 160,5
4 Personal medical auxiliar 294 Personal medical auxiliar 223 Personal medical auxiliar 71
5 TESA 63 TESA 51 TESA 12
6 Muncitori si personal de deservire 34 Muncitori si personal de deservire 25 Muncitori si personal de deservire 9
  TOTAL 1464,5   1149   316